Bấm vào hình bìa để nghe nhạc hay download các bát hát trong CD

CD "Nối Dây Liên Đoàn" được phát hành do Tơ Vàng Productions để kỷ niệm Trại Họp BạnThẳng Tiến III năm 1990 tại San Mateo, California qua băng casette và được Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt - Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (National Vietnamese Scouting Committee, BSA) tái xuất bản bằng CD và phát hành năm 2002 trong Trại Họp Bạn Thẳng Tiến VII tai Hoston, Texas.

CD Noi Day Lien Doan sm

 

CD "Nhạc Sinh Hoạt Hướng Đạo - Thẳng Tiến 7" để kỷ niệm Trại Họp Bạn Thẳng Tiến VII năm 2002 tại tai Hoston, Texas. Tơ Vàng Productions thực hiện và Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt - Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (National Vietnamese Scouting Committee, BSA) phát hành.

 

CD Thang Tien 7  sm 

 

CD Nhạc Sinh Hoạt Kỷ Niệm Trại Họp Bạn Thẳng Tiến VIII-2006 California, USA do Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt (National Vietnamese Scouting Committee, BSA) thực hiện và Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America) phát hành.
Song song với CD Nhạc Sinh Hoạt này, Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ cũng phát hành DVD Karaoke Nhạc Sinh Hoạt kèm theo và cũng được để trên trang web huongdao.org

CD Thang Tien 8 Cover sm

 

 CD "Ca Hát trong Sinh Hoạt Đoàn Thể" được Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt - Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (National Vietnamese Scouting Committee, BSA) xuất bản và phát hành năm 2004 với sự chấp thuận của Du Ca Nam California thuộc Phong Trào Du Ca Việt Nam.

Cahat Trong Sinhhoat Doanthe sm