Vietnamese Units / Liên Đoàn

Các Đơn Vị Gốc Việt (Pack, Troop and Crew) ghi danh sinh hoạt với Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA)

Theo thứ tự Vùng, Tiểu Bang và Thành Phố

Thành Phố Liên_Đoàn Đại Diện LĐ Điện Thư hay Trang Nhà Đơn Vị

WESTERN REGION, BSA - MIỀN TÂY HOA KỲ

CALIFORNIA
Milpitas LĐ Hoa Lư Hồ Ðắc Tiến

email: anthonytdho@hotmail.com

Pack 111
Troop 111
Milpitas LĐ Lạc Hồng Phạm Ngọc Châu

email: joe.pham@lmco.com

Pack 101
Troop 101
Crew 101
Sacramento LĐ Lạc Việt Lam Nguyen 916-325-0357 Pack 243
Troop 243
Crew 243
San Jose LĐ Âu Lạc Phạm Don http://liendoanaulac.org  
San Jose LĐ Bắc Đẩu Đào Trí http://www.bacdau.org

Pack 817
Troop 817
Crew 817

San Jose LĐ Bách Việt Biện Thị Quý

email: ranmatkieng00@yahoo.com

Pack 179
Troop 179
Crew 179
San Jose LĐ Diên Hồng Trần Anh Kiệt

email: ka_tran@yahoo.com

Pack 216
Troop, 230
Crew 216
San Jose LĐ Hòa Binh   https://ldhoabinh.org/ Pack 745
Troop 745
Crew 745
San Jose LĐ Hướng Việt Phạm Gary http://ld-huongviet.org Pack 288
Boy Troop 288
Girl Troop 2288 (BSA)
Crew 288
San Jose LĐ Lạc Việt Lê Quý Nhượng http://hdlacviet.org Pack 610
Troop 610
Crew 610
San Jose LĐ Phù Đổng Nguyễn Ngọc Phương http://liendoanphudong.org Pack 719
Troop 719
Crew 719
San Jose LĐ Ra Khơi Nguyễn Chuyên http://rakhoi.org

Pack 285
Boy Troop 285
Girl Troop 2285 (BSA)
Crew 222

San Jose LĐ Rạng Ðông Trang Thomas

email: vodang2000@yahoo.com

Pack 1111
Troop 1111
San Jose LĐ Trường Giang Đoàn Minh  https://liendoantruonggiang.org Pack 689
Troop 689
Crew 689
Fountain Valley LĐ Bạch Đằng Giang Nguyễn Duy Việt

http://bachdanggiang.org

email: explr1930@aol.com

Crew ...
Fountain Valley LĐ Chi Lăng Phùng Quang Tuyên http://www.chilang279.com Pack 279
Troop 279
Crew 279
Fountain Valley LĐ Trùng Dương Lê Văn Quang

http://www.liendoantrungduong.org

Troop 980
Garden Grove LĐ Hoa Lư Nguyễn Tammy

email: ldtruonghoalu@gmail.com

Pack 299 & 997
Troop 299 & 997
Crew 1299
Huntington Beach LĐ Hùng Vương Mai Đông Thành

email: mdthanh1@yahoo.com

Pack 1003
Troop 1003
Crew 1003
Huntington Beach LĐ Quang Trung Ngọc Hồi Trần Sonny http://liendoanquangtrungngochoi.wordpress.com Pack 963
Troop 963
Crew 9630
Huntington Beach LĐ Quang Trung - Đạo Tân Bình Phạm Tường Anh

http://liendoanquangtrungdaotanbinh.org

email: anh_phamtuong@yahoo.com

Pack 1961
Troop 1961
Crew 1961

Irvine LĐ Hướng Việt Phạm Đổ Thiên Hương http://www.ldhuongviet.org Pack 105
Troop 105
Crew 105
San Diego LĐ Vạn Kiếp Nguyễn Duy Đức

email: nguyen.kevind@gmail.com

Troop 1000
Westminster LĐ Chí Linh Trương Vinh http://www.liendoanchilinh.com Troop 901
Crew 299
Westminster LĐ Hải Đăng Trương Hùng

email: philliptruong1102@yahoo.com

Pack 906
Troop 906
Westminster LĐ Hoàng Sa Nhan Thiện Hùng

email: liendoanhoangsa@yahoo.com

 
Westminster LĐ Lam Sơn Nguyễn Tư Nhân http://pack1930.ocbsa.org Pack 1930
Troop 1930
Crew 1930
Westminster LĐ Thăng Long Ngọc Bảo Lê

email: ltnb10@yahoo.com

Pack 1789
Troop 1789
Crew 1789
Westminster LĐ Trường Sơn Hứa Trung http://www.truongson.org Pack 680
Troop 680
Crew 680
Westminster LĐ Văn Lang Trần Hồng Tiên http://troop1454.ocbsa.org/ Pack 1454
Troop 1454
Crew 1454
  LĐ Hồng Bàng      
OREGON
Portland LĐ Tây Sơn     Pack 714
Troop 714
Crew 714
WASHINGTON
Seattle LĐ Việt Hùng Reika Phương http://liendoanviethung.org Troop 286
Seattle   Richard Nguyen Forming stage  

CENTRAL REGION, BSA - MIỀN TRUNG HOA KỲ

MICHIGAN
Lansing LĐ Lam Sơn Phạm Duy Thắng

email: lamson14421@yahoo.com

Troop 144
Crew 144

SOUTHERN REGION, BSA - MIỀN NAM HOA KỲ

TEXAS
Allen LĐ Hồng Bàng Phùng V. Báu

email: bau62@yahoo.com

Pack745
Troop 745
Crew 745
Dallas LĐ Diên Hồng Lý Phước

email: johnnyly2003@hotmail.com

Troop ---
Dallas LĐ Lạc Long Nguyễn Duy Đến

email: bocap95@yahoo.com

Pack 899
Troop 600
Crew 72
Fort Worth LĐ Minh Đức Nguyễn Đức Thắng

email:principal@sicps.org

Pack 304
Troop 304
Houston LĐ Đất Việt Cao Ngọc Cường http://hlddv815.org Pack 815
Troop 815
Crew 815
Houston LĐ La Vang Trần Vi

http://ldhdlavang.com

email: vihtran@gmail.com

Pack 495
Troop 495
Crew 495
Houston LĐ Lasan Phạm Martin   Pack 1212
Troop 1212
Crew 1212
Houston LĐ Lạc Việt Hoàng Hữu Phước

http://lacvietscouts.awardspace.info

email: hoangfrankh@sbcglobal.net

Pack 999
Troop 999
Crew 999
Houston LĐ Pháp Luân Lê Linda

email: lillysweet_98@yahoo.com

Pack 498
Troop 498
Crew 498
Houston

LĐ Trường Sơn

Nguyễn Phước Hoàn

email: soinhietthanh@yahoo.com

 
 

Pack 80

    Pack 80
Orlando

LĐ Duy Tân

Kinh Luan Danh email: gxdanh@yahoo.com  
TENNESSEE
Nashville        

NORTHEAST REGION, BSA - MIỀN ĐÔNG HOA KỲ

FLORIDA
         
MARYLAND
Annandale LĐ Gia Định Vu Huy

http://www.ld-giadinh.org

Pack 202
Troop 702
Crew 702

Dorchester LĐ Bạch Đằng Nguyễn Trung Cao

email: caotrungnguyen@hotmail.com

 
PENNSYLVANIA
Philadelphia LĐ Hướng Việt Phan Thông Hưng

http://www.chuagiaclam.org/search/label/scout

email: hungphan444@gmail.com

 
VIRGINIA
Arlington LĐ Thăng Long Huỳnh Thanh Hùng

http://Troop904.com

email: hthung@hotmail.com

Troop 904
Fairfax LĐ Nhị Kiều Tr. Mai    
Fairfax Thanh Đoàn 212 Phạm Loan

email: PhamLoan@AOL.com

 
Falls Church LĐ Hồng Bàng Phạm Nguyên

email: gaudadoan@yahoo.com

 
Falls Church LĐ Khởi Hành Văn Duy Quang

email: quangduyvan@gmail.com

 
Silver Spring LĐ Potomac Quế-Chi Phạm

http://ldpotomac.org

 
  LĐ Hùng Vương Bobby Trần    
  LĐ Trương Vương Tr. Oanh    
  LĐ Hồng Bàng Tr. Dang