CD "Ca Hát trong Sinh Hoạt Đoàn Thể" được Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt - Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (National Vietnamese Scouting Committee, BSA) xuất bản và phát hành năm 2004 với sự chấp thuận của Du Ca Nam California thuộc Phong Trào Du Ca Việt Nam.

Cahat Trong Sinhhoat Doanthe

Anh_Em_Ta_Ve


Anh_Em_Toi

Bai_Ca_Tuoi_Tre

Cai_Nha

Con_Duong_Vui

Doan_Nguoi_Tren_Bien_Ca

Doan_Ta_Ra_Di

Duong_Di_Kho

Gap_Nhau_Day

Giay_Phut_Chia_Ly

Go_Ghe

Goi_An_Den_Roi

Hay_La_Hay_Qua

Head_Shoulder_Knee_and_Toes

Ho_Leo_Nui

Hoan_Ho_Anh_Nay

Hom_Nay_Ngay_Vui_Thu

If_You-re_Happy

LK_Tinh_Nhan_Loai-Fa_Re_A

Loi_Tam_Tu

Make_New_Friend

Moi_Len_Tau_Lua

Mung_Anh_Moi_Toi

Ngoi_Quanh_Day_Chung_Ta_Cung_Hat

Sing_Together

The_More_We_Get_Together

Tieng_Chim_Goi_Dan

Ve_Voi_Me_Cha

Vui_Hop_Doan

The_More_We_Get_Together

Tieng_Chim_Goi_Dan

Ve_Voi_Me_Cha

Vui_Hop_Doan