CD Nhạc Sinh Hoạt Kỷ Niệm Trại Họp Bạn Thẳng Tiến VIII-2006 California, USA do Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt (National Vietnamese Scouting Committee, BSA) thực hiện và Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America) phát hành.
Song song với CD Nhạc Sinh Hoạt này, Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ cũng phát hành DVD Karaoke Nhạc Sinh Hoạt kèm theo và cũng được để trên trang web huongdao.org

CD Thang Tien 8 Cover

Quoc_Ca_Viet_Nam


HD_Hanh_Khuc

15_Phut_Dong_Ho

Bai_Ca_Chinh_Thuc_Chim_Non

Bai_Ca_Chinh_Thuc_Soi_Con

Bon_Phuong_Hop_Mat

Cai_Nha

Chao_Don_Akela

Chim_Non_Hop_Bay

Con_Chim_Non

Cung_Akela_Vo_Rung

Cung_Nhay_Mua

Doi_Tay_Len_Vai

Don_Chim_Xam

Duong_Di_Kho

Gap_Nhau_Day

Gio_An_Den_Roi

Gio_Non_Oi!

HD_Hop_Doan_Vui_Ca

HDVN_Hop_Doan

Ho_Leo_Nui

Hom_Nay_Ngay_Vui_Thu

Hy_Vong_Da_Vuon_Len

Jurupa_Thang_Tien

Loi_Tam_Tu

Luat_Rung

Moi_Len_Tau_Lua

Mot_Dan_Ca_Sau

Nghi_Thuc_Com

Ngon_Lua_Hong

Nguon_That

Nhay_Lua

Rung_Jurupa

Soi_Con_That_Tha

Tap_Hop_Soi

Trai_Ca_TT

TT8_Hanh_Khuc

Ve_Voi_Me_Cha

Viet_Nam_Viet_Nam