CD "Nhạc Sinh Hoạt Hướng Đạo - Thẳng Tiến 7" để kỷ niệm Trại Họp Bạn Thẳng Tiến VII năm 2002 tại Hoston, Texas. Tơ Vàng Productions thực hiện và Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt - Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (National Vietnamese Scouting Committee, BSA) phát hành.

Download Name Play Size Duration
download Hướng Đạo VN Hành Khúc
2.3 MB 1:26 min
download Anh Sẽ Về
6.2 MB 3:52 min
download Co Gái Việt
5.1 MB 3:11 min
download Họp Mặt TT7
5.9 MB 3:41 min
download Liên Khúc Chào Mừng
5.8 MB 3:36 min
download Liên Khúc Họp Mặt
8.2 MB 5:08 min
download Liên Khúc Lửa Trại
3.5 MB 2:09 min
download Liên Khúc Ngợi Khen
5 MB 3:06 min
download Liên Khúc Sinh Hoạt
6.7 MB 4:09 min
download Nhà Việt Nam
4.6 MB 2:51 min
download Nối Dây Liên Đoàn
2.9 MB 1:48 min
download Thẳng Tiến 7
2.4 MB 1:30 min
download Tìm Về Nguyên Thủy
6.8 MB 4:15 min
download Tuổi Hoa Niên
5.1 MB 3:12 min