CD "Nối Dây Liên Đoàn" được phát hành do Tơ Vàng Productions để kỷ niệm Trại Họp BạnThẳng Tiến III năm 1990 tại San Mateo, California qua băng casette và được Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt - Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (National Vietnamese Scouting Committee, BSA) tái xuất bản bằng CD và phát hành năm 2002 trong Trại Họp Bạn Thẳng Tiến VII tai Hoston, Texas.

CD Noi Day Lien Doan

 

HDVN_Hanh_Khuc


Anh_Em_Ta_Ve

Ba_Ca_Chinh_Thuc_Chim_Non

Bai_Ca_Chinh_Thuc_Soi_Con

Bai_Ca_Tuyen_Hua

Baloo

Cang_Dong_Cang_Vui

Coi_Hop_Doan

Cung_Quay_Quan

Gap_Anh_Em_Biet_Lien

Gho_Ghe

Giay_Phut_Chia_Ly

Giu_Chat_Mot_Day

Goi_Lua

Hat_To_Hat_Nho

Hay_La_Hay_Hay_Qua

Hay_Qua

Hoan_Ho

Hoan_Ho_Anh_Nay

Kia_Nhin_Xem

Lua_Tan

Luc_Thu_Vui_Nay

Mung_Anh_Anh_Moi_Toi

Mung_Ngay_Gap_Nhau

Nao_Ve_Day

Neu_Ai_Hoi_Rang

Ngay_Dan_Tan

Nhay_Lua

Ni_Ni_Chao_Ha

Noi_Day_Lien_Doan

Quanh_Anh_Lua_Hong

Tan_Lua

Tang_Tang_tang_Tinh_Tang_Tinh

Thanh_Sinh_Ca

Thi_Dua

Thieu_Sinh_Hop_Doan

Toi_Khoai_Co_Nay

Tong_Teng_Tren_Lung_Voi

Trai_Truong

Trang_Sinh_ca

Vui_Ca_Len

Vui_Hop_Doan

Zum_Mam_Bo