You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Winter 2021 E-Newsletter

Winter 2021 E-Newsletter

Having trouble seeing this email? View it online

NVSC E-newsletter

WINTER 2021


 

The 5th Vietnamese Scouting
National Conference, BSA

 

Thursday – Sunday March 3-6, 2022

Las Vegas Area Council BSA office

7220 Paradise Road
Las Vegas, Nevada 89119

Dear Lien Doan Truong, Unit Leaders, and Parents,


You are cordially invited to the 5th National Vietnamese Scouting Conference for a weekend of fun, fellowship, planning, and sharing ideas and resources. 


For those unfamiliar, the National Vietnamese Scouting Conference provides a collaborative space for individuals, whether you’re new to the program or experienced, in the Vietnamese Scouting community all over the country to come together and share their experiences, talents and resources to build a brighter future for the youth that we serve.


The conference will be held in Las Vegas, NV, from March 3 - March 6, 2022


Some of the topics that we will discuss are:

 •     Updates to BSA policy
 •     Tradition vs Progress in Vietnamese Scouting in the United States
 •     Encouraging and engaging younger leaders within our community


As we plan for future programs, initiatives and gatherings for the National Vietnamese Scouting Committee (NVSC), we want the input of as many parents, adult leaders, and young adult future leaders from our community to best represent the needs and concerns of Vietnamese Scouts around the country. 


We would like representatives from as many Lien Doan as possible - there is strength in diversity of perspectives and experiences!


We hope you can take the time to attend, and if you would kindly inform any potential parents, adult leaders of the conference and extend the invite to them as well, that would be most appreciated!


More information on the event will be posted soon, if you have any additional questions please do not hesitate to reach out.


We look forward to seeing you!


Yours in Scouting,

Mallorie Dang

Conference Chair


-------------------------

 

Thân gửi, Liên Đoàn Trưởng, Trưởng Đơn Vị, và Phụ Huynh,


Chúng tôi thân mời các bạn đến với Chương Trình Hội Thảo Hướng Đạo Gốc Việt Toàn Quốc lần thứ năm, để cùng nhau kết chặt tình bạn hữu, chia sẻ những kinh nghiệm hướng đạo, cũng như tạo ra những chương trình bổ ích trong tương lai.


Để cho những người không am tường được biết rõ, Chương Trình Hội Thảo tạo ra cơ hội cho mọi người bất kể là mới hay có kinh nghiệm khắp nơi trên toàn quốc gặp nhau chia sẻ kinh nghiệm, sở trường, và tài năng để xây dựng một tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ.


Chương trình sẽ được tổ chức tại Las Vegas, NV, từ ngày 3 tới 6 tháng 3, 2022.


Một số chủ đề mà chúng ta sẽ thảo luận là:

 • Cập nhật chính sách của BSA
 • Truyền thống và Tiến bộ trong Hướng Đạo gốc Việt tại Hoa Kỳ
 • Khuyến khích và lôi cuốn các nhà lãnh đạo trẻ trong cộng đồng của chúng ta


Để tạo ra chương trình có tính cách sáng tạo và kết hợp cho Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt  trong tương lai, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn trong cộng đồng Hướng Đạo tại Hoa Kỳ.


Chúng tôi mong muốn đại diện từ nhiều Liên đoàn tham gia - sự đa dạng của quan điểm và kinh nghiệm sẽ góp phần làm chương trình Hội Thảo thêm phong phú, linh hoạt!


Chúng tôi hy vọng bạn có thể dành thời gian tham dự và xin vui lòng phổ biến chương trình này rộng rãi đến các bậc cha mẹ, những người có tiềm năng sinh hoạt đoàn thể, để phong trào Hướng Đạo được phát triển mạnh mẽ hơn.


Các thông tin bổ túc về chương trình Hội Thảo cũng sẽ được cập nhật sau, nếu bạn có những thắc mắc hay bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Rất mong được gặp lại các bạn trong chương trình Hội Thảo lần thứ 5.


TABTT,

Mallorie Dang

Diều Hâu Kiên Trì

Conference Chair

 

Conference Registration / Ghi danh tham dự chương trình Hội Thảo

 

Click to REGISTER 2022 Vietnamese Scouting Conference Registration


 

Wood Badge Reunion‍ 2022

Hội Ngộ Huy Hiệu Rừng

Saturday, March 5th, 2022

4:00pm to 6:00pm

Las Vegas, NV

We are inviting ALL Wood Badge participants past and present to attend our Wood Badge Reunion 2022.

 

During the Wood Badge Reunion, we will be conducting the final beading ceremony for Tung Nguyen 9!,


Chúng tôi mời TẤT CẢ những anh chị em có Huy Hiệu Rừng trong quá khứ và hiện tại tham dự buổi Hội Ngộ Huy Hiệu Rừng 2022.

 

Trong chương trình, phần Hội Ngộ Huy Hiệu Rừng, chúng ta sẽ tổ chức lễ trao Huy Hiệu Rừng cuối cùng của Tùng Nguyên IX. 


Download Wood Badge Reunion Registration form / Phiếu Ghi danh Hội Ngộ Huy Hiệu Rừng 

https://events.huongdao.org/index.php/special-events/45-wood-badge-reunion


 

TÙNG NGUYÊN X

Scouting's Premier Leadership Training Program for Adults

Vietnamese-emphasis Wood Badge
Course # 999-22 Tùng Nguyên X
Camp Strake, Houston, USA

May 22, 2022, thru May 28, 2022

 

For more information, contact Lam Nguyen

Phone: (916) 335-0357Email TN10@huongdao.org 

 

Click here for "TN X Acceptance Form"

 

Wood Badge Training is for all leaders in Scouting and its family of programs Cub Scouting, Scouts BSA, Venturing, Exploring and Sea Scouting.


Come and Join the Trained Wood Badge Leaders!
Don't Wait ---be a Motivated Leader If you are not so sure, consider these questions, which we will cover and more:

 • Have you ever had to have a difficult
 • conversation with a Scout Parent? Have
  you ever had to ask a fellow Scout
  Volunteer to step up?
 • Do you ever feel overwhelmed or under
  prepared at your unit meetings?
 • Do you feel the youth should be
  contributing and running their program
  more independently?
 • Would you like to see your scout unit
  practice the patrol method and execute
  it properly?
 • Do you enjoy fellowship and networking with like-minded individuals (ones who want to improve their units)?
 • Do you want to manage your time or your project more efficiently?
 • Do you want to learn how to better handle the change that life and scouting throws our way?
 • Do you want to learn what makes a great leader?
 • Do you want to have some fun?

 New Eagle-Required
Citizenship in Society Merit Badge


Asian American Spirit of Scouting Service Award

 

 

Anh Chị Em thân mến,

Hội Hướng Đạo Nam Hoa Kỳ (BSA) có một phần thưởng cao quý công nhận những cống hiến nổi bật của một người Trưởng hoặc của một hội đoàn/liên đoàn đã tham gia vào việc phát triển và thực hiện nhiều cơ hội cho các con em người Mỹ gốc Á Châu sinh hoạt Hướng Đạo.

 

Chắc chắn Anh Chị Em biết một Trưởng hay một hội đoàn/liên đoàn nào rất xứng đáng nhận được phần thưởng này từ BSA. Anh Chị Em bấm vào "link" dưới đây để điền đơn đề cử và nộp gửi đến Châu (Council) của mình để được duyệt xét. 

 

https://www.scouting.org/wp-content/uploads/2019/04/523-194_WB.pdf

 

Nếu anh chị em gặp trở ngại trong việc điền đơn hay nộp đơn, xin liên lạc với Unit Commissioner để họ giúp đỡ ý kiến.

 

From Scouting Awards Central, BSA

Overview

To recognize outstanding services by an adult individual or an organization for demonstrated involvement in the development and implementation of Scouting opportunities for Asian American youths.

 

Who Can Earn This Award?

Presented to any adult or organization.

 

How To Get the Award

A local council selection committee screens, prioritizes, and selects worthy nominees. Each council processes their own Asian American Spirit of Scouting Service Awards.


NVSC Tentative Schedule


Event Month Year
Vietnamese Scouting National Conference 5 March 2022
Tung Nguyen 10 May 2022
Trai Binh Tam July 2022
     * Trai Gang Suc 1 - Trai Nganh Thieu 2
July 2022
     * Trai Khai Pha 4  - Trai Phu Huynh 1 July 2022
Trai Khai Pha 5 July 2023
Nganh Thieu Regional Summer Camp July 2023
25th World Scout Jamboree (Korea) August 2023
Vietnamese Scouting National Conference 6 March 2024
Tung Nguyen 11   2024
Nganh Thieu Regional Summer Camp July 2024
Binh Tam 2 July 2025

Policy on Unauthorized Changes to Advancement Program


No council, committee, district, unit, or individual has the authority to add to, or subtract from, advancement requirements. There are limited exceptions relating only to members with special needs. (Guide to Advancement 2021 - Page 2)

Download the Guide to Advancement 2021


NVSC W‍ebsite: huongdao.org |  Email: NVCS@huongdao.org

You are receiving this communication as a registered member Boy Scouts of America or a friend of National Vietnamese Scouting Committee.

- If you did not receive this email directly from NVSC, click here to "Subscribe" ‍ 

- If you don't want to receive our e-newsletter, click "‍Unsubscribe"