Fellow Scouts, Scouters and Parents,

On the eve of Lunar New Year, and the Year of the Horse, I extend best wishes to you from myself, our National Executive Board members, and the staff of the National Council for a happy, healthy and prosperous new year. 

It is our honor and privilege to help bring the fun, adventures, and personal growth experiences of Scouting to your life. We are especially grateful for all who serve as volunteer leaders. Even more, we are pleased to be your partners working shoulder-to-shoulder along with the parents of our Scouts in helping each young person be Prepared. For Life.  

With admiration, appreciation, and Scouting fellowship,

Thân gửi Quý Phụ Huynh, quý Trưởng cùng các em Hướng Đạo Sinh

Trước thềm năm mới, năm Giáp Ngọ, chúng tôi thay mặt Hội Đồng Quản Trị và Ban điều hành cùng các nhân viên Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ kính chúc đến quý vị một năm mới nhiều sức khỏe và thịnh vượng.

Thật là danh dự cho chúng tôi có thể cùng quý vị mang đến niềm vui và kinh nghiệm phát triển cá nhân của Hướng đạo đến Thanh Thiếu niên, chúng tôi đặc biệt cám ơn đến quý Trưởng đã tự nguyện dấn thân phục vụ, hơn thế nữa, chúng tôi luôn là những người đồng hành cùng quý Trưởng và phụ huynh giúp mỗi em Hướng Đạo sinh luôn Sắp Sẵn Vào Đời

Với sự ngưỡng mộ, giá trị và tương trợ